Tadyant n Ureẓqi ak d Qeddur

Spread the love

Imlal uqvayli d waɛrav deg tmanaɣt n Lpari, akken kan it-iwala zzat-s, inṭeq ara ɣur-s s tegnawit-is. Aqvayli iɣaḍ-it lḥal imi ttikelt tamenzut it-imla, inteq ar ɣur-s s taɛravt-is. Ihi, hatay d acu is-yerra s umeslay mas Areẓqi avayli aḥerri.

Qeddur: Mlaḥa bata ndah law-li (s taɛravt).

Areẓqi: – Ur fhimeɣ ara d acu i d-qqareḍ ay amexluq n Yillu ! (is yerra s teqvaylit) !

Qeddur: -Ur tefhimeḍ ara taɛrabt ? Kečč mačči d Aɛrav ? (s trumit i ttemmeslayen seg imiren).

Areẓqi: -Aɛni yura af unyir-iw nekk d aɛrav ?

Qeddur: – Ittbin ɣef udem-ik belli d aɛrav i telliḍ axṭet acebbub-ik d averkan

Areẓqi: -Aaah, tḥesbeḍ-iyi d aɛrav, acku acebbub-iw d averkan ?… Akka i ɣur-k i d aɛrav ? Ma ɣur-k kra n win u ɣur acebbub-is berrik neɣ di ṣṣifa-s d axemri, d aɛrav? Ini-yi-d ihi ma Iṭelyaniyen, Ispenyuliyen, imi ula d nutni acebbub-nsen d aberkan ma d Aɛraven i llan ?

Qeddur: -Maca , kečč tferka taɣerbit !

Areẓqi: -Atan as-neḥseb ttidett-id nniḍ, nekk tferka taɣerbit neɣ akken teqqarem « d amuɣrabi » (yernu awal agi kerheɣ at-id-iniɣ acku s taɛravt) Iqennaɛ-ik i wakken ay-iterreḍ d aɛrav ?

Qeddur: -Ih!

Areẓqi: (dɣa immeslay-as s teqγaylit) Ihi, ma tfehmeḍ ayen i ki-neqqareɣ ?

Qeddur: -Ur fhimeɣ ara tagnizit-nwen ! Siwel-iyi-d s taɛravt !

Areẓqi:-Tura id-nniḍ, imi acebbub-iw d averkan yernu n tferka taɣerbit, nekk d Aɛraγ i lliɣ.

Qeddur:-Amek armi ur tessineḍ ara taɛravt ? Yak kečč d azayri, yernu taɛravt ttutlayt n taɣelnawt n tmurt n Lzayer…

Areẓqi:- A neḥseb belli ssneɣ taɛraγt-agi-nwen, neɣ tagi terriḍ ttutlayt taɣelnawt, dɣa dayen d Aɛrav ?…Yerna ɣas ssneɣtt a ttemmeslayeɣ, a ttesqedceɣ kan ma yella ḥwaǧeɣ-tt. Am akka tura tebɣiḍ a tthedreɣ neɣ ay-id-sseqsiḍ af kra, ur k-in ttarraɣ aras taɛrabt-ik yernu yehwa-yi ! Bɣu neɣ mmet !

Qeddur: -Kunwi s Leqvayel aṭṭas degwen teqqarem mačči d Izayeriyen i tellam.

Areẓqi: -Ur umineɣ ara illa uqvayli ur neqqar ara netta mačči d Azayri.

Qeddur: Ak qqareɣ llan yernu aṭṭas degsen!

Areẓqi :-Ahat ad yili, acku awali agi Azayri yuɣal ar iberraniyen d aɛrav.
Qeddur yugi ad istaɛref xas akk ayen is d-yesmar bac ad ifhem.

Qeddur: -Lekwaɣeḍ-ik s waci i yuran, mačči s taɛraγt ?

Areẓqi: -Uran ula s trumit ! Qeddur yessusem kra n sigund, dɣa:

Qeddur:- Neḥsa belli d stiɛmaṛ akk ag gan lfiraq agi gananeɣ.

Areẓqi: -Dagi tɣelḍeḍ, d Fransa iken yerran d aɛraven armi assagi kečč i tɣileḍ d aɛrav i telliḍ ! Ur taɛlimeḍ ara d Fransa i igan tannaḍt n wass n 13 buǧember 1866?…. d wayen nniḍen. Akken aɛravawal yernu yugi ad yamen.

Qeddur: -Maca imasiḥen n Larebɛa Nat Yiraten wwten aken erren d Ikuffaṛ.

Areẓqi: -Xas wwten aɣ erren d lkuffar akken d-nniḍ, acḥal yuɣalen deg-sen d imasiḥen ? Qeddur, isusem kan.

Areẓqi: – Wigi id teqqareḍ wwten aɣ erren d imasiḥen akken a nesbeɣ d irumyen, ass-a d kunwi txeddemem kifkif s tneslemt-nwen, tebɣam anuɣal d aɛraven. Qeddur yettkemmil deg awal-is ɣef tbendirt, af lfiraq n tmurt, atg….

*Ceci est basé sur des faits réels qui se sont passés dans la fin des années 80

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *